fokidapress.gr
56dace658d8e4993aa617beeabed0070 768x586
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΕΛΛΑΔΑΠΟΛΙΤΙΚΗΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Καλούνται οι επιχειρήσεις στην Εύβοια που πλήγησαν από τις πυρκαγιές να αποζημιωθούν

Κοινοποίηση

Μετά την πυρκαγιά την 21η Αυγούστου 2023 που έπληξε περιοχές της Δ.Ε. Νέας Αρτάκης του Δήμου Χαλκιδέων, της Δ.Κ. Ψαχνών Δ.Ε. Μεσσαπίων και της Τ.Κ. Πισσώνα Δ.Ε. Διρφύων του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι, από σήμερα Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023 ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από πληγείσες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, για την καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών από τις αρμόδιες επιτροπές της Π.Ε. Εύβοιας.

Οι αιτήσεις από τους εκπροσώπους των πληττόμενων επιχειρήσεων θα συντάσσονται σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες και θα κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία της Π.Ε. Εύβοιας, από σήμερα και για ένα μήνα, ήτοι έως τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023.  Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας, η υπηρεσία θα μπορεί να δεχθεί τις αιτήσεις δια ζώσης και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ενώ θα είναι διαθέσιμη τηλεφωνική γραμμή για περαιτέρω οδηγίες και διευκρινήσεις.

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης θα λειτουργεί καθημερινά από τις 08:00 π.μ. έως τις  15:00, στον δεύτερο όροφο του κτηρίου της Π.Ε. Εύβοιας (Λ.Χαϊνά 93, Χαλκίδα), στα γραφεία 208 και 210.  Η επικοινωνία μπορεί να γίνει στα τηλέφωνα: 2221353400 και 2221353512 και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

danapevo@pste.gov.gr και kalavri.s@pste.gov.gr.

Διευκρινίζουμε ότι, η παραπάνω διαδικασία αφορά και σε αποζημιώσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων και κτηνοτροφικών μονάδων που επλήγησαν από την πυρκαγιά, οι οποίες εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο με αυτό που αφορά στις επιχειρήσεις. Ειδικότερα, συμπεριλαμβάνει τις ζημιές που έχουν προκληθεί σε μηχανολογικό εξοπλισμό όπως αντλητικά συγκροτήματα (μοτέρ, αντλίες, γεωτρήσεις κ.α), γεωργικά μηχανήματα (σκαπτικά, φρέζες, αλωνιστικές μηχανές κ.α.), σε πρώτες ύλες, σε οχήματα (τρακτέρ κ.α.) και όσες ζημιές  δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ – ΚΟΕ.

Για αποζημιώσεις αγροτών που αφορούν στην καταστροφή του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στα τοπικά κλιμάκια του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι αιτήσεις, που αφορούν σε ζημιές που προκλήθηκαν σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, κτηνοτροφικές μονάδες και άλλες επιχειρήσεις σε κτιριακό, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, έτοιμα προϊόντα, εμπορεύματα και φορτηγά δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, κατατίθενται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

Για τον προσδιορισμό του ύψους της ζημιάς διενεργείται αυτοψία από την αρμόδια επιτροπή και αρχική εκτίμηση της ζημιάς με σαφή προσδιορισμό της αιτίας που την προκάλεσε (πυρκαγιά, άλλο αίτιο).

Μετά την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής ζητείται η υποβολή εκ μέρους των πληγέντων  επιχειρήσεων των στοιχείων και δικαιολογητικών όπως αναφέρονται παρακάτω:

 • Σύντομο ιστορικό του συμβάντος
 • Άδεια λειτουργίας ή λοιπές άδειες (Άδεια/Γνωστοποίηση λειτουργίας, ΓΕΜΗ, κτλ)
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο
 • Στοιχεία μητρώου επιχείρησης από το myAADE
 • Φορολογικές δηλώσεις της επιχείρησης 2022
 • Δηλώσεις ΦΠΑ 2022
 • Απογραφή προηγούμενου έτους (όπου είναι υποχρεωτική από το νόμο)
 • Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και λοιπά παραστατικά
 • Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού συνοδευόμενα από κατάσταση στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του μηχανήματος καθώς και αν πρόκειται για μερική ή ολική καταστροφή
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης της ζημιάς ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599 (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) περί μη ασφάλισης της επιχείρησης
 • Αναλυτική κατάσταση ζημιών με αξία και αντιστοίχιση σε φωτογραφίες και παραστατικά
 • Φωτογραφίες

Η Επιτροπή μπορεί να ζητά συμπληρωματικά στοιχεία πέραν των αναφερομένων, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο και δεν δεσμεύεται από την τυχόν δηλωθείσα εκ μέρους των εκπροσώπων των πληγεισών επιχειρήσεων ζημιά ή την εκτίμηση αυτής από άλλα πρόσωπα (ιδιώτες, εκτιμητές, λογιστές).

Για κάθε επιχείρηση που υπέστη ζημιά από την κακοκαιρία η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικό εκτίμησης ζημιάς.

Με βάση τα πρακτικά εκτίμησης των ζημιών συντάσσεται συγκεντρωτική κατάσταση των επιχειρήσεων, υπογεγραμμένη από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

 • Επωνυμία επιχείρησης
 • Διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας της επιχείρησης
 • ΑΦΜ/ΔΟΥ
 • Στοιχεία υπεύθυνου και επικοινωνία επιχείρησης
 • Αντικείμενο δραστηριότητας
 • Δήμος /Δημοτική Ενότητα /Τοπικό Διαμέρισμα
 • Συνολική ζημιά με ανάλυση ανά κατηγορία σε κατάσταση με σαφή προσδιορισμό της αιτίας που την προκάλεσε (πυρκαγιά, χιονόπτωση, πλημμύρα, κατολίσθηση, άλλο αίτιο).

Ειδικότερα για τις ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις, αυτές καλύπτονται μόνο εφ΄ όσον οι δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες, δηλαδή ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στην επιχείρηση και όχι σε τρίτους (εταίρους, μετόχους κλπ) και με την προϋπόθεση ότι, δεν αποζημιώνονται από άλλη πηγή και ειδικότερα βάσει του άρθρου 10 του Ν.2576/1998,  ζημιά η οποία καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αποζημιώνεται μόνο κατά το μέρος που υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξε ο δικαιούχος από την ασφαλιστική εταιρία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

ΣΥΡΙΖΑ ΦΩΚΙΔΑΣ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2Ο ΓΥΡΟ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝV

Σπάνια έκλειψη την επόμενη εβδομάδα – Ορατή και στην Ελλάδα

Τα σημεία του ΕΟΔΥ που γίνονται δωρεάν rapid test την Παρασκευή 29 Μαρτίου

This message appears for Admin Users only:
Please fill the Instagram Access Token. You can get Instagram Access Token by go to this page